פנייתנו להלן מיועדת לחברות ניהול תיקים:

 

רויטר מידן בית השקעות מעוניינת למזג לתוכה פעילויות ניהול תיקים של חברות ניהול השקעות אשר מעוניינות בכך.

אנו מודעים לרגישות ולדיסקרטיות הנדרשת, ובטוחים ביכולתנו להיות בית אישי ומקצועי ללקוחות אותם טיפחתם במשך שנים.

 

באם העניין רלוונטי, ניתן ליצור קשר עם הח"מ.

אנו מבקשים שהפניות תהיינה ישירות ולא דרך תיווך. אנו מבטיחים דיסקרטיות מלאה.

 

 

ניתן לפנות למשה מידן, מנכ"ל החברה. טל. 08-9367700 שלוחה 2