ניהול תיקי השקעות 

 

בחברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ ניתן דגש ומושקע מאמץ רב מאד בבניית תיקי השקעות נושאי תשואה נאותה יחסית לסיכון הגלום בהשקעות. זאת בהתבסס על ניתוח פיננסי מעמיק ברמת המקרו כלכלה וכן ברמת המיקרו של הענפים, החברות ואפיקי השקעה נוספים הנסחרים בבורסה בארץ ובבורסות בחו"ל. בניהול תיק ההשקעות נעשה שימוש לעיתים עפ"י הרשאה מראש של הלקוח בכלי השקעה המאפשרים את צמצום חשיפת התיק למניות כשהסיכון מוערך בהסתברות גבוהה יותר להתממשות. לעיתים וכחלק מתפישת השקעה של פיזור הסיכון, נעשה שימוש בתעודות סל לסוגיהן בבניית תיק ההשקעה.

חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ מאפשרת ללקוח לבחור במדיניות השקעה עפ"י שיקול דעת בלעדי של מנהל התיקים או במדיניות השקעה לפי קביעת והוראות הלקוח.

החברה מנהלת את השקעותיה באמצעות בנקים מקומיים, חברי בורסה. בניהול בבנק, חשבון תיק ההשקעות מנוהל בחשבון ני"ע של הלקוח בסניף הנוח לו והוא רשום על שם ובבעלות הלקוח בלעדית.

חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ מתמחה בהשקעות פיננסיות בתחומים מגוונים וזאת על מנת לאפשר מגוון השקעות רחב, פיזור סיכון וגמישות בניהול תיק ההשקעות של הלקוח.

להלן פירוט תחומי ההשקעה העיקריים האפשריים:

  • מניות בארץ ובחו"ל, כולל קרנות סל.
  • אגרות חוב מקומיות מדינה וקונצרניות – צמוד מדד, צמוד מט"ח, לא צמוד. לרבות בקרנות סל.
  • מלווה קצר מועד
  • אגרות חוב בחו"ל לרבות בקרנות סל.
  • אגרות חוב להמרה
  • אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים
  • מוצרים מובנים סחירים

מגוון אפיקי ההשקעה בהם פועלת חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ מאפשר התאמת תיק השקעות ספציפית לצרכי הלקוח עפ"י רמת החשיפה לסיכון שנבחרת על ידו.

חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ ערוכה למתן חוות דעת ללקוח הקיים לגבי רמת הסיכון בהתאם למצבו הפיננסי, יחסו לסיכון, ולמטרות ההשקעה שלו ועפ"י התחזית לשוק ההון בעת פתיחת תיק ההשקעות. זאת תוך "שימת יד על הדופק" ועריכת שינויים במבנה התיק עפ"י צרכי ואפיון הלקוח כפונקציה של השתנות הנתונים הבסיסיים שהיו בעת פתיחת תיק ההשקעות.

בחברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ קיים ידע רחב ומקצועי המאפשר בניית תיק השקעות במט"ח עפ"י צרכי הלקוח הספציפי (tailor made). לרשות החברה עומד בנוסף חדר עסקאות מט"ח החוץ בנקאי הגדול בישראל וכן דסק שקלי לשוק המקומי אשר מספקים למנהלי התיקים עומק אנליטי ואסטרטגיות השקעה לגידור סיכונים וחשיפה.

ללקוחות חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ ניתנת האפשרות לכלול בתיק ההשקעות שלהם אופציות וחוזים (נגזרים פיננסיים) תוך העמדת בטחונות מתאימים עפ"י דרישת חבר הבורסה (הבנק).

 

מעניין אותך? ניתן לתאם פגישה (גם באמצעות הזום) ללא התחייבות בטלפון 08-9367700 שלוחה 3 

// שפת התוסף, עברית - ברירת מחדל: he, אנגלית: en nl_lang = "he"; // מיקום התוסף, שמאל למעלה - ברירת מחדל: tl, שמאל למטה: bl, ימין למעלה: tr, ימין למטה: br nl_pos = "bl"; // הצהרת הנגישות עבור התוסף, כתובת ישירה אל הצהרת הנגישות של האתר שלך nl_link = "0"; // צבע התוסף המתאים ביותר לאתרך מתוך 10 צבעים לבחור מתוכם כרגע nl_color = "blue"; nl_dir = "https://kidumplus.top/nagish2/nl-files/"